Välkommen till Industriell Dynamik!

Var hittar jag idéer och resurser till mitt företags utveckling? Hur löser jag teknikutmaningar? Vilka finansieringsmöjligheter finns för mitt företag?

Gratulerar, svaret är bara ett telefonsamtal bort!  Ring oss!

Industriell Dynamik ger dig det stöd som du behöver för att utveckla din verksamhet. Vi erbjuder tjänster inom teknikutveckling och teknisk problemlösning, affärs- och marknadsutveckling, interna­tionalisering, samt rådgivning kring finansiering och utvecklings­projekt. Vi är ett regionalt nätverk som ger dig tillgång till den samlade kompetensen hos 15 expertorganisationer – från universitet och högskolor till forsk­ningsinstitut och industriella utvecklingsbolag.

Arbetet sker i tre steg: Kostnadsfri rådgivning, analys och insatser – där du som företagare kopplas samman med lämpliga samarbetspartners.

Läs mer om Industriell Dynamik
Bengt Adamsson blev årets mentor
bengt-adamsson-1039-700x

Nyheter

FoU_kort

FoU-kort – Utlysningen är öppen!

Det går att skicka in ansökningar till FoU-kort Avancerat under perioden…

Kalender

5/11

Företagskultur som konkurrensmedel

Seminariet riktar sig till små och medelstora företag i alla…

Blogg

Mätprincip Osstell

Bättre analys ger bättre förankrade tandimplantat

Mätning och analys av svängningsfrekvens av tandimplantat används för att…

Bättre analys ger bättre förankrade tandimplantat - Industriell Dynamik industrielldynamik.se/battre-…

Medlemsorganisationer

Industriell Dynamik samlar 15 organisationer med unik kompetens kring industriellt företagande i Västra Götaland. Våra rådgivare är alla handplockade och utbildade för att kunna ge bästa service. De allra flesta av dem har egen industrierfarenhet och vet vad det vill säga att arbeta i mindre företag med knappa resurser och tajta tidsramar.