Finansiering för ditt företag 2019

Under en intensiv förmiddag får du veta det mesta om innovationsstöd, lån och andra offentliga pengar som kan sökas av små och medelstora företag för att delfinansiera produkt- och affärsutveckling.

Det blir tips och råd och nyheter. Informationen är uppdaterad, direkt från källan – Vinnova, ALMI och Västra Götalandsregionen. Du får en unik chans att ställa dina egna frågor direkt till en finansiär.

Anmälan

Program, mer information och anmälan läser du mer om här!

Seminariet vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher och är kostnadsfritt. Obs! Tag med din laptop eller läsplatta, vi kommer att be om era frågor, insikter och åsikter under hela förmiddagen, för att ge finansiärerna feedback och en möjlighet att lyssna till sin målgrupp inför kommande utlysningar och villkorsförändringar etc.

Arrangörer

Chalmers Industriteknik och Johanneberg Science Park i samarbete med Industriell Dynamik och Enterprise Europe Network, samt alla dagens aktörer på scenen.

Vi har i uppdrag från Västra Götalandsregionen att bidra till små och medelstora företags hållbara tillväxt.