Finansiering för små och medelstora företag

Stat, region och EU erbjuder en lång rad finansieringsmöjligheter för forskning och utveckling i små och medelstora företag. Nu bjuder vi in till ett seminarium med efterföljande minimässa där du får bred överblick och möjlighet till fördjupad kunskap. 

Du får information om innovationsstöd, lån och andra offentliga bidrag, som kan sökas av små och medelstora företag för att delfinansiera produkt- och affärsutveckling.

Mer information och anmälan hittar du på den här sidan!

 

Denna workshop arrangeras av Chalmers Industriteknik  och Johanneberg Science Park i samarbete med Industriell Dynamik och Enterprise Europe Network. Vi har i uppdrag från Västra Götalandsregionen att bidra till små och medelstora företags hållbara tillväxt.