Företagsfinansiering

Ur programmet

Offentlig finansiering från EU och Vinnova
Enterprise Europe Network kan hjälpa till med frågor kring exempelvis EU-finansiering och EU-direktiv, IPR-frågor, CE-märkning, tull och moms eller annat som rör internationalisering och den europeiska marknaden.

EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering och erbjuder kostnadsfri expertrådgivning.

Offentliga stödmöjligheter från nystart till befintliga företag
Västra Götalandsregionens företagsstöd är marknadskompletterande och avlastar risker i tidiga skeden.

När du ska bygga nytt företag eller finansiera en tillväxtsatsning
Almi erbjuder affärsutveckling och finansiering till företag som vill växa och utvecklas.

Inspirationsföreläsning
SeaTwirl har fått flera olika ansökningar beviljade, både nationella och internationella. Vi får veta mer om deras erfarenheter av ansökningsprocesser och betydelsen av finansiellt stöd för utvecklingen av företaget.

Individuella möten
Boka enskilt 10-minuters möte med SME Support, Västra Götalandsregionen och Almi under eftermiddagen.

Anmälan

Välkommen med din anmälan senast 22 mars. Klicka här för att anmäla dig!

Frågor?

Kontakta Peeter Päts, peeter.pats@uddevalla.se, tel 0522-69 61 62.