Frukostseminarium om Horizon Europe

Välkommen på ett frukostseminarium där vi tar en närmare titt på nyheterna i Horizon Europe, EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation 2021–2027.

Vi bjuder på en översiktlig navigering bland de nyheter som förväntas komma i det nya ramprogrammet Horizon Europe.

Mer information

Mer information och anmälan hittar du här!