Utmaningar och möjligheter inom hållbart byggande med fokus på betong, trä och plast

 

Välkommen till ett seminarie kring utmaningar och möjligheter inom hållbart byggande med fokus på betong, trä och plast.

 

IUC Sjuhärad, Högskolan i Borås och RISE bjuder in till ett framtidsinriktat seminarie kring utmaningar och möjligheter inom hållbart byggande med fokus på betong, trä och plast. Seminariet vänder sig till byggföretag och underleverantörer inom bygg.

Vi startar med en gemensam frukost. Seminariet inleds sedan med att Anna Lönn Lundbäck för Sveriges Byggindustrier och Stefan Lindvert, PEAB, ordförande för BI:s Branschutskott Södra Älvsborg, berättar om vilka utmaningar och möjligheter inom hållbart byggande som de ser för branschen som helhet. Därefter får vi lära oss om hur vi kan bidra till att nå det svenska miljömålet en giftfri miljö. Substitutionscentrum berättar då bland annat om vilka verktyg som finns för att bedöma kemikalierisker i material.

Efter en kort paus riktar vi in oss särskilt på materialen betong, trä och plast. Innan vi avrundar dagen har vi utrymme för diskussion som vi hoppas mynnar ut i tankar och idéer för kommande seminarier.

Vill du äta lunch efter seminariet finns möjlighet att göra det på närliggande lunchrestaurang Visionen. Efter lunchen erbjuder vi dig då också ett kort studiebesök i RISE forskarvilla.

Program

07:30 
Frukost med kaffe, smörgås och möjlighet till mingel

08:00 
Inledning
Moderator Peter Serrander Samverkanskoordinator, Högskolan i Borås

08:10
Byggindustrins utmaningar och möjligheter inom hållbart byggande
Anna Lönn Lundbäck, regionchef Sveriges Byggindustrier Väst och Stefan Lindvert, PEAB,
ordförande för BI:s Branschutskott Södra Älvsborg.

08:40 
Hållbarhet vs cirkuläritet, skillnader och likheter
Nazdaneh Yarahmadi, Forskningschef på RISE sektion Försörjningsstöd och plastproduktion.

09:00
Vägar och verktyg för bedömning av kemikalierisker med material samt hur företag kan bidra
till miljömålet en giftfri miljö
Lina Gunnarsson-Kearney, Rådgivare på Substitutionscentrum.

09:30    
Paus

09:45 
Hållbarhet med fokus på material – Hur ser det ut idag?

”Nya möjligheter med hållbar återvunnen betong”

Projektet RE:Concrete är ett doktorandprojekt som bedrivs i samarbete mellan Högskolan i Borås och CBI Betonginstitutet. Projektet handlar om vilka nya möjligheter som finns idag för att använda återvunnen betong. Agnes Nagny och Madumita Sadagopan från Högskolan i Borås.

”Vad innebär hållbar plastprodukt i byggsammanhang?”

Den nya utmaningen i sin mångfald av komponenter och tillämpningar. Även här ger RISE en inblick i närliggande och framtida utmaningar. Nazdaneh Yarahmadi, Forskningschef på RISE Sektion Försörjningsstöd och plastproduktion.

”Miljömässiga utmaningar med moderna limträkomponenter”

Nya moderna limträkomponenter som t.ex. KL-trä ger miljömässiga utmaningar. Här reder vi ut begreppen om lim och dess miljöaspekter etc. Magdalena Sterley, forskare på RISE Träbyggande och Boende.

11:15      
Avrundning och avslut

11:30
Lunch

12:15-12:45
Studiebesök
Alternativ 1 Forskarvillan: En villa som är designande och konstruerad för att inte köpa in mer energi än 22 kWh/m2 och år samtidigt som både miljö- och kostnadsfrågor har prioriterats. Villan är idag en testbädd för system och komponenter för lågenergibyggnader.

Alternativ 2 Byggnadsfysik laboratoriet: Här provar RISE funktionen av byggnadskomponenter och hela fasadsystem gällande fukt, luft och värme. Utrustning finns för att simulera slagregn och stormbyar men också täthet hos våtrum och isoleringsförmåga för enskilda material.

Anmälan

Anmäl dig till petra.agnroth@ri.se senast 17 maj.

Information

Här hittar du inbjudan i PDF-format: Inbjudan 22 maj 2019 Utmaningar och möjligheter inom hållbart byggande

Plats: RISE, Brinellgatan 4, Borås
Tid: 07:30-11:30

Övrigt: Seminariet är kostnadsfritt. Lunch ingår ej.