Kontakt

Det spelar egentligen ingen roll vem du kontaktar, du kommer alltid att komma fram till rätt person.

  • Jag har allmänna frågor om Industriell Dynamik: Kontakta projektledningen
  • Jag vill komma i kontakt med Industriell Dynamik i min delregion: Kontakta delregional samordnare
  • Jag vill komma i kontakt med en specialist inom ett visst kompetensområde: Kontakta medlemsorganisation

Vill du att vi kontaktar dig?

Delregionala samordnare

IDC West Sweden

Kanikegränd
541 34 Skövde

846IDC West Sweden
Tobias Björck
0500-50 25 14
847IDC West Sweden
Johan Svensson
0500-50 25 22
IUC Sjuhärad

Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

1183IUC Sjuhärad
Jan Andersson
0702-75 23 75
IUC Väst

Nohabgatan 18A
461 53 Trollhättan

1818IUC Väst
Ann-Charlotte Karlsson
0520-21 12 60
0730-827 100
Johanneberg Science Park

Sven Hultins Plats 1-2
412 88 Göteborg

1497Johanneberg Science Park
Katarina Nordström
0709-35 38 60
700Johanneberg Science Park
Björn Westling
070-875 48 63

Högskolor

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vasagatan 1
405 30 Göteborg

Robert Orbelin
031-786 15 01
0708-648164
Högskolan i Borås

Allégatan 1
501 90 Borås

Staffan Lööf
033-435 41 41
Högskolan i Skövde

Högskolevägen 1
541 28 Skövde

833Högskolan i Skövde
Peter Thorvald
0500-44 85 43
Högskolan Väst

461 86 Trollhättan

852Högskolan Väst
Britt-Marie Ringblom
0522-22 33 01

Projektledning

Swerea IVF

Argongatan 30
431 53 Mölndal

792Swerea IVF
Christin Vännman
031-706 6071
070-780 6071
793Swerea IVF
Max Maupoix
031-706 6193
070-780 6193
885Swerea IVF
Thomas Bräck
031-706 6073
070-780-6073
Västra Götalandsregionen Näringslivsutveckling

Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

Marcus Nordanstad
031-630 986

Specialistinstitut

Business Region Göteborg

Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

1507Business Region Göteborg
Linda Emilsson
031-367 61 83
1510Business Region Göteborg
Anna Larsson
031-367 61 43
1511Business Region Göteborg
Maria Lundin
031-367 61 17
1508Business Region Göteborg
Helene Jaktling
031-367 61 14
Chalmers Industriteknik

Sven Hultins gata 9
412 88 Göteborg
0730-794283

759Chalmers Industriteknik
Kent Rundgren
0730-794283
880RISE Sveriges Forskningsinstitut
Susanna Kindberg
010-516 55 54
1316RISE Sveriges Forskningsinstitut
Mattias Viktorsson
010-516 55 02
772RISE Sveriges Forskningsinstitut
Susanne Ekstedt
010-516 66 53
1578RISE Sveriges Forskningsinstitut
Linus Arnold
010-516 67 26
813RISE Sveriges Forskningsinstitut
Jan Wipenmyr
070-915 18 07
Swerea IVF

Argongatan 30
431 53 Mölndal

792Swerea IVF
Christin Vännman
031-706 6071
070-780 6071
793Swerea IVF
Max Maupoix
031-706 6193
070-780 6193
885Swerea IVF
Thomas Bräck
031-706 6073
070-780-6073