Kontakt

Det spelar egentligen ingen roll vem du kontaktar, du kommer alltid att komma fram till rätt person.

  • Jag har allmänna frågor om Industriell Dynamik: Kontakta projektledningen
  • Jag vill komma i kontakt med Industriell Dynamik i min delregion: Kontakta delregional samordnare
  • Jag vill komma i kontakt med en specialist inom ett visst kompetensområde: Kontakta medlemsorganisation

Vill du att vi kontaktar dig?

Delregionala samordnare

IDC West Sweden

Kanikegränd
541 34 Skövde

2191IDC West Sweden
Johan Lundahl
0500-50 25 15
IUC Halland

Slottsmöllan ingång E
302 31 HALMSTAD

Urban Thuresson
072-509 53 20
IUC Sjuhärad

Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

1183IUC Sjuhärad
Jan Andersson
0702-75 23 75
IUC Stål & Verkstad

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad
072-227 44 82

Mattias Säfström
072-227 44 82

IUC Väst

Nohabgatan 18A
461 53 Trollhättan

1818IUC Väst
Ann-Charlotte Karlsson
0520-21 12 60
0730-827 100
Johanneberg Science Park

Sven Hultins Plats 1-2
412 88 Göteborg

1497Johanneberg Science Park
Katarina Nordström
0709-35 38 60
700Johanneberg Science Park
Björn Westling
070-875 48 63

Högskolor

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vasagatan 1
405 30 Göteborg

Robert Orbelin
031-786 15 01
0708-648164
HH Innovation

Besöksadress
Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad

Josefine Henriksson
070-662 14 05
Högskolan i Borås

Allégatan 1
501 90 Borås

Staffan Lööf
033-435 41 41
Högskolan i Skövde

Högskolevägen 1
541 28 Skövde

833Högskolan i Skövde
Peter Thorvald
0500-44 85 43
Högskolan Väst

461 86 Trollhättan

Mattias Ottosson
0520-22 32 79

Projektledning

RISE IVF

Argongatan 30
431 53 Mölndal

792RISE IVF
Christin Vännman
031-706 6071
070-780 6071
793RISE IVF
Max Maupoix
031-706 6193
070-780 6193
1879RISE IVF
Molly Rogstadius
031-706 6114
070-780 6114
1885RISE IVF
Victor Centerholt
031-706 6118
070-780 6118
2012RISE IVF
Maria Gröndahl
031-706 6189
070-780 6189
Västra Götalandsregionen Näringslivsutveckling

Box 1091
405 23 Göteborg

Besöksadress
Södra Hamngatan 37-41

Hanna Blomdahl
076 - 051 75 42

Rådgivare

Connect Väst

Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

1890Connect Väst
Micha Björk
0736 - 19 45 03
1893Connect Väst
Jimmy Pervik
0705 - 74 69 40

Specialistinstitut

Business Region Göteborg

Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

1507Business Region Göteborg
Linda Emilsson
031-367 61 83
1510Business Region Göteborg
Anna Haage
031-367 61 43
2049Business Region Göteborg
Seymur Badirkhanov
031-367 61 26
2039Business Region Göteborg
Carina Andersson
031-367 61 37
Chalmers Industriteknik

Sven Hultins Plats 1
412 58 Göteborg
0730-794283

759Chalmers Industriteknik
Kent Rundgren
0730-794283
880RISE
Susanna Kindberg
010-516 55 54
1316RISE
Mattias Viktorsson
010-516 55 02
1901RISE
Susanna Moore
070-386 66 12
2242RISE
Therese Arvidsjö
070-345 66 73
793RISE
Max Maupoix
010-228 46 76
070-780 61 93
792RISE
Christin Vännman
070-780 60 71
1879RISE
Molly Rogstadius
010-228 47 30
070-780 61 14
1885RISE
Victor Centerholt
070-780 6118
2012RISE
Maria Gröndahl
010-228 47 64
070-780 61 89
RISE IVF

Argongatan 30
431 53 Mölndal

792RISE IVF
Christin Vännman
031-706 6071
070-780 6071
793RISE IVF
Max Maupoix
031-706 6193
070-780 6193
1879RISE IVF
Molly Rogstadius
031-706 6114
070-780 6114
1885RISE IVF
Victor Centerholt
031-706 6118
070-780 6118
2012RISE IVF
Maria Gröndahl
031-706 6189
070-780 6189