Business Region Göteborg

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.

Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Business Region Göteborg
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg


1507Business Region Göteborg
Linda Emilsson
031-367 61 83
1510Business Region Göteborg
Anna Haage
031-367 61 43
2049Business Region Göteborg
Seymur Badirkhanov
031-367 61 26
2039Business Region Göteborg
Carina Andersson
031-367 61 37