Chalmers Industriteknik

Chalmers Industriteknik hjälper ditt företag att dra nytta av framtidens teknik, ger dig tillgång till universitetens spetskompetens och nyttiggör svensk forskning.

Chalmers Industriteknik skall, på kommersiella villkor, sälja kunskapssäkrade och kunskapsförädlande tjänster för stöd i industriella utvecklingsprocesser. Tjänsterna skall representera det unika kunnandet inom Chalmers.

Chalmers Industriteknik är en Stiftelse grundad av Chalmers tekniska högskola med en ca 90 MSEK årlig omsättning och genomsnittligt 95 anställda varav mer än hälften med doktorsexamen.

Chalmers Industriteknik
Sven Hultins Plats 1
412 58 Göteborg

0730-794283


759Chalmers Industriteknik
Kent Rundgren
0730-794283