Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Management av tillväxtföretag – MATIX  vid Handelshögskolan i Göteborg  har samverkat med företag i över tre decennier. 30 företag deltar varje år. Som företag deltar man som Partnerföretag och matchas med en av våra affärsutvecklande MATIX-studenter. Samarbetet pågår i 9 månader, start varje år i september och avslut i juni.

Vi träffar intresserade företag mellan januari och juni varje år och genomför en noggrann matchning mellan företag och student i september. MATIX-studenten ska vara strategiskt tillämpande i företaget och arbeta nära entreprenör eller VD/ledare. MATIX ingår i Västra Götalands tillväxtprogram för att stimulera företags möjlighet till fortsatt utveckling.

Läs mer på www.matix.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Vasagatan 1
405 30 Göteborg

Robert Orbelin
031-786 15 01
0708-648164