HH Innovation

Från kunskap till innovation

HH Innovation AB är ett helägt dotterbolag till Högskolan i Halmstads holdingbolag, HHUAB. Vårt uppdrag är att stödja studenter, forskare och lärosätet vid kommersialisering och nyttiggörande av kunskap från Högskolan i Halmstad.

Vi har ett nära samarbete med IUC Halland som arbetar för den tillverkande industrin i Halland. Inom Industriell Dynamik bistår HH Innovation AB genom att koppla samman behov uppkomna i industrin med kunskap från Högskolan i Halmstad.

En del av Högskolan i Halmstad

Ända sedan starten 1983 har samverkan med omgivande samhälle varit en hörnsten i Högskolan i Halmstads verksamhet. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom samarbeten och samproduktion med både näringsliv och offentlig sektor.

Samverkan med omgivande samhälle sker i hög grad både inom både utbildning och forskning.

Forskningen vid Högskolan i Halmstad är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan i Halmstad har två tvärvetenskapliga profilområden: Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen.

Merparten av Högskolans forskning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Dessa områden utgör en bas för lärosätets verksamhet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå.

Högskolans forskning organiseras i forskningsmiljöer som är knutna till Högskolans fyra akademier: Akademin för hälsa och välfärd, Akademin för informationsteknologi, Akademin för lärande, humaniora och samhälle och Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

HH Innovation
Besöksadress
Kristian IV:s väg 3, 302 50 HalmstadJosefine Henriksson
070-662 14 05