Högskolan i Skövde

Vi är en liten och modern högskola som erbjuder utbildningar med hög kvalitet som leder till jobb och utför verklighetsnära forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Forskningen vid Högskolan i Skövde är fokuserad på utveckling och användning av avancerade informationstekniska system och modeller. Vår forskning är verklighetsnära och drivs till stor del av det omgivande näringslivets behov.

 

Våra kunskapsområden täcker bland annat

• Informationsteknologi

• Maskinteknik

• Produktutveckling

• Automatiseringsteknik

• Företagsekonomi

• Industriell ekonomi

• Bioinformatik

• Systembiologi

• Socialpsykologi

 

För en mer heltäckande bild av våra kompetenser och vår verksamhet, se vår hemsida www.his.se.

 

Högskolan i Skövde
Högskolevägen 1
541 28 Skövde


833Högskolan i Skövde
Peter Thorvald
0500-44 85 43