Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan erbjuder arbetslivsnära utbildningar och en forskning som är inriktad på att producera resultat som kan komma till praktisk nytta. Såväl utbildning som forskning bedrivs i samverkan med det omgivande samhället. Arbetsintegrerat lärande, AIL, präglar verksamheten och är högskolans profil. Vi har regeringens uppdrag att utveckla modeller för arbetsintegrerat lärande. Vi bedriver också forskning inom AIL. Inom forskningen är, vid sidan om AIL, forskning inom produktionsteknik vår främsta styrka.

Högskolan erbjuder utbildningsprogram och kurser på bred front. Vi har kompetens inom en mängd områden där vi också erbjuder specialanpassade lösningar i form av bland annat uppdragsutbildning, inspirationsföreläsningar, uppdragsforskning eller utvärderingsuppdrag.

Våra kompetensområden:

Datateknik, Ekonomi, Hälsa och kultur, Informatik, Juridik, Ledarskap och organisation, Media och kommunikation, Pedagogik, Socialt arbete och socialpedagogik, Teknik samt Vård.

Välkommen att samarbeta med våra studenter, lärare och forskare!

Läs mer på hv.se

Högskolan Väst
461 86 Trollhättan


Mattias Ottosson
0520-22 32 79