IDC West Sweden

IDC West Sweden AB (IDC) är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi ägs av cirka 150 små och medelstora tillverkande industriföretag och vår modell bygger på att ge hjälp till självhjälp. Det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas – för en hållbar framtida industri.

Vår verksamhet är inte vinstdrivande, vi ägs av och finns till för våra delägarföretag och deras behov. Vi finansieras till största delen av offentliga medel, bland annat från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde kommun, EU:s strukturfonder och Vinnova.

Vi initierar utvecklingsinsatser och koordinerar regional, nationell och internationell samverkan.

Läs mer på vår hemsida www.idcab.se

IDC West Sweden
Kanikegränd
541 34 Skövde


2191IDC West Sweden
Johan Lundahl
0500-50 25 15