IDC West Sweden

IDC West Sweden AB (IDC) är Skaraborgs utvecklingsbolag för den tillverkande industrin. Vi arbetar övergripande för hela Skaraborgsregionens tillväxt och samverkar med flera andra aktörer. IDC arbetar kontinuerligt med behovsinventering och alla våra insatser baseras på företagens behov.

IDC drivs utan eget vinstintresse och ägs av företagen. Verksamheten finansieras till största delen av offentliga medel, bland annat från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och EU:s strukturfonder. Våra möjligheter till förhöjd finansiering och utvecklingshjälp ökar med antalet delägare. Kort sagt – ju fler vi är, desto starkare blir vi.

 

IDC har valt att fokusera arbetet inom följande fem områden:

• Produktion

• Marknad

• Kompetensförsörjning

• Produktutveckling

• Material

 

Därutöver arbetar vi även med:

• Gemensamma upphandlingsavtal, t ex el och kontorsmaterial

• Funktionsnätverk

• Finansieringslösningar för produkt- och affärsutveckling

• Behovsanpassade utvecklingsprojekt

 

IDC West Sweden
Kanikegränd
541 34 Skövde


846IDC West Sweden
Tobias Björck
0500-50 25 14
847IDC West Sweden
Johan Svensson
0500-50 25 22