IUC Halland

Vill stimulera företagsutveckling

IUC Hallands uppgift är att är att stödja utvecklingen av Hallands industriföretag. Genom samverkan kan vi erbjuda kompetens inom såväl traditionella som nya områden.

IUC Halland är ett utvecklingscentrum som jobbar för den tillverkande industrin i Halland. Tillsammans med våra samarbetspartners verkar vi för en större samverkan mellan företag i regionen.

Vi har ett nära samarbete med TEK Kompetens som har ett väl uppbyggt nätverk i Halland.

Fokus på behov

Inom IUC Halland finns många olika erfarenheter från industriverksamhet. Det innebär att vi bildar ett team som kan se och höra vad som behövs för att få företag att utvecklas inför framtida utmaningar.

Företagets behov står alltid i fokus hos oss. Vi bistår med allt – från behovsanalys till kompetensförsörjning. Vårt främsta ansvarsområde är utvecklingsmedel och projekt.

Nationellt nätverk

Bakom IUC Halland står bland andra TEK Kompetens, Unionen och Region Halland.

IUC Halland ingår i IUC Sverige, ett nationellt nätverk bestående av regionala utvecklingscentra. Vi kan på detta sätt föra fram vår regions åsikter på ett nationellt plan.

IUC Halland
Slottsmöllan ingång E
302 31 HALMSTAD


Urban Thuresson
072-509 53 20