IUC Stål & Verkstad

IUC STÅL & VERKSTADS UPPDRAG

Sedan 1995 har IUC Stål & Verkstad främjat utvecklingen hos de tillverkande industriföretagen i Värmlandsregionen. Det gör vi genom att identifiera, starta och driva processer som långsiktigt förnyar och stärker konkurrenskraften och lönsamheten för regionens tillverkande industriföretag. Alla aktiviteter och program vi genomför baseras på vår största tillgång; nätverket i värmländska industriföretag och kunskapen om dessa företags behov. Fokus är små och medelstora företag med de större företagen som viktiga motorer i regionen och därmed nyckelpartners i våra nätverk och projekt.

REGIONAL SAMARBETSPARTNER

Vårt nätverk av industriföretag ger oss löpande feedback på de aktuella utmaningarna i Värmländsk industri. Detta ger oss underlag för att utveckla program och aktiviteter som kopplar mot de regionala behoven. För genomförande har vi även resurser med bred industriell erfarenhet och vi har ett stort nätverk av samarbetspartners.

IUC Stål & Verkstad är en sammanslagning av IUC Wermland AB och den ideella föreningen Stål & Verkstad.

IUC Stål & Verkstad
Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

072-227 44 82


Mattias Säfström
072-227 44 82