IUC Väst

IUC Väst är ett företagsnätverk som jobbar för den tillverkande industrin i Fyrbodal.

Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda kompetens inom såväl traditionella som nya områden och verka för en större samverkan mellan företag i regionen.

Företagets behov är alltid i fokus i allt vi gör – från behovsanalys till kompetensförsörjning.

På IUC Väst har vi olika erfarenhet från industrin och tillsammans bildar vi ett team som kan se och höra vad som behövs för att få företag att utvecklas för att på bästa sätt kunna möta framtiden.

IUC Väst är en del av IUC Sverige, paraplyorganisationen för landets alla IUC-bolag. Vi kan på detta sätt föra fram vår regions åsikter på ett nationellt plan.

IUC Väst
Nohabgatan 18A
461 53 Trollhättan


1818IUC Väst
Ann-Charlotte Karlsson
0520-21 12 60
0730-827 100