Johanneberg Science Park

Vi satsar på små och medelstora företag!

Vi är övertygade om att de små och medelstora företagen (SME) är regionens och landets framtida tillväxtmotorer och vill därför vara en resurs som hjälper företagen att dra nytta av ny kunskap och kompetens. Vi vänder oss till företag i alla branscher, som har drivkraft, potential och vilja att utvecklas. Är ditt företag ett av dem?

Vare sig du vill vara med i något av våra Open Arena-projekt, ta del av vårt seminarieutbud eller knyta kontakter och utbyta erfarenheter i något av våra nätverk är du mycket välkommen att stifta bekantskap med oss. Vi kan erbjuda en rad spännande och utvecklande möjligheter!

Prioriterade områden

  • Innovationsförmåga och -potential
  • Strategisk inriktning och marknadsanalys
  • Genomförandeförmåga
  • Affärsprocesser och kundinriktning

Våra mål är att

  • förstärka redan framgångsrika, utvecklingsvilliga och etablerade medelstora företag (30 – 250 anställda) i syfte att stimulera företagens tillväxt för att på så sätt skapa fler större företag och därmed fler arbetstillfällen i regionen.
  • ge stöd till de framgångsrika företag som går vidare från inkubatorverksamheten vid Chalmers Innovation och övriga företagsinkubatorer i regionen.
  • vidareutveckla det nätverk som redan finns mellan företagen i Chalmers Teknikpark till att omfatta samtliga företag inom Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park har bildats av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Göteborg Stad med målsättningen att utveckla en miljö som stimulerar samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmers Campus Johanneberg.

Johanneberg Science Park ger näringslivet närhet till forskningsfronten så att spetsforskningen enklare kan komma till nytta. Den ömsesidiga närheten mellan universitets studenter, lärare, forskare och näringslivet kommer att ge alla en bättre överblick av det egna kompetensbehovet. På så sätt skapar vi förutsättningar för regional tillväxt.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins Plats 1-2
412 88 Göteborg


1497Johanneberg Science Park
Katarina Nordström
0709-35 38 60
700Johanneberg Science Park
Björn Westling
070-875 48 63