RISE

RISE* ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Ett av våra viktigaste uppdrag är att stärka konkurrenskraften hos Små och Medelstora Företag (SMF) i Sverige. Vi har alltid företagens behov i fokus och erbjuder ett anpassat stöd och kompetens oavsett var i utvecklingskurvan ditt företag befinner sig.

Med våra drygt 2 800 experter, testbäddar och demonstrationsmiljöer kan vi erbjuda hjälp med att utveckla och förbättra företagets produkter, produktion och processer – allt från tekniska undersökningar, provning, beräkning, mätning, kalibrering till kvalitetssäkring och certifiering. Vi har också metoder och tjänster för att stödja företagets innovationsförmåga samt nätverk, projekt och skräddarsydda utbildningar för SMF.

 

*RISE Research Institutes of Sweden är en sammanslagning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea, Innventia och Swedish ICT i syfte att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

www.ri.se

www.testbedsweden.se

 

RISE

880RISE
Susanna Kindberg
010-516 55 54
1316RISE
Mattias Viktorsson
010-516 55 02
1901RISE
Susanna Moore
070-386 66 12
2242RISE
Therese Arvidsjö
070-345 66 73
793RISE
Max Maupoix
010-228 46 76
070-780 61 93
792RISE
Christin Vännman
070-780 60 71
1879RISE
Molly Rogstadius
010-228 47 30
070-780 61 14
1885RISE
Victor Centerholt
070-780 6118
2012RISE
Maria Gröndahl
010-228 47 64
070-780 61 89