RISE Sveriges Forskningsinstitut

SP_verkstad5SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Innventia och Swedish ICT har gått samman och blivit RISE* för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Vi samlar våra kompetenser och experter i sex divisioner som jobbar gränsöverskridande i affärs- och innovationsområden – Bioekonomi, Samhällsbyggnad, ICT, Biovetenskap och material, Säkerhet och transport samt Certifiering.

Med drygt 2.200 kvalificerade medarbetare och välutrustade laboratorier på flera håll i Sverige erbjuder vi kompetens i alla led, från utveckling och tillverkning till användning och återvinning. Många av våra kunder är små och medelstora företag.

Vi arbetar i hela innovationsprocessen och hjälper våra kunder att utveckla och förbättra produkter, produktion och processer – allt från tekniska undersökningar, provning, beräkning, mätning, kalibrering till kvalitetssäkring och certifiering.

SP_bild

 

RISE* gör nytta för näringslivet.

 

* Research Institutes of Sweden

RISE Sveriges Forskningsinstitut

880RISE Sveriges Forskningsinstitut
Susanna Kindberg
010-516 55 54
1316RISE Sveriges Forskningsinstitut
Mattias Viktorsson
010-516 55 02
1901RISE Sveriges Forskningsinstitut
Susanna Moore
070-386 66 12
1902RISE Sveriges Forskningsinstitut
Linnéa Qvirist
072-568 69 09