Sveriges lantbruksuniversitet

SLU är universitetet som arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.

Styrke- och profilområden

Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

På SLU i Skara forskar och utbildar vi kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Profilområden är djurhållning och djurvälfärd samt djursjukvård och djuromvårdnad. Här finns också precisionsodling och industrinära livsmedelskompetens.

 

Sveriges lantbruksuniversitet
532 23 Skara


988Sveriges lantbruksuniversitet
Peter Hylmö
0511-672 67