RISE IVF

Vi utvecklar och inför ny teknik och nya arbetssätt

Vi arbetar med produkt-, process- och produktionsutveckling och erbjuder även djup kompetens angående materialegenskaper och applikationer för keramiska, polymera och textila material.

Vi erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Såväl offentliga institutioner som enskilda företag vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer.

Våra kunskapsområden

 • Arbetsmiljö
 • Elektronikhårdvara
 • Tillverkningsprocesser
 • Produktutveckling
 • Modellering och simulering
 • Textil
 • Certifiering/Direktiv
 • Energi och miljö
 • Keramer
 • Plast
 • Produktionsteknik
 • Småföretag

Vårt mål

Att skapa tydliga konkurrensfördelar för de företag och organisationer som anlitar oss. Swerea IVF:s forsknings- och utvecklingsverksamhet ska alltid snabbt omvandlas till nya erbjudanden och affärsmöjligheter hos våra kunder. Därför är närhet och samarbete absoluta nyckelord för oss. Arbetet sker alltid utifrån företagens villkor och förutsättningar, och med hållbar konkurrenskraft som allt överskuggande mål.

Vi är en del av RISE.

 

RISE IVF
Argongatan 30
431 53 Mölndal


792RISE IVF
Christin Vännman
031-706 6071
070-780 6071
793RISE IVF
Max Maupoix
031-706 6193
070-780 6193
1879RISE IVF
Molly Rogstadius
031-706 6114
070-780 6114
1885RISE IVF
Victor Centerholt
031-706 6118
070-780 6118
2012RISE IVF
Maria Gröndahl
031-706 6189
070-780 6189