Västra Götalandsregionen Näringslivsutveckling

Västra Götalandsregionen Näringslivsutveckling
Box 1091
405 23 Göteborg

Besöksadress
Södra Hamngatan 37-41Hanna Blomdahl
076 - 051 75 42