Västra Götalandsregionen Näringslivsutveckling

Västra Götalandsregionen Näringslivsutveckling
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

Marcus Nordanstad
031-630 986