Medlemsorganisationer

Industriell Dynamik är ett regionalt nätverk med 17 expertorganisationer som representeras av universitet, högskolor, forsk­ningsinstitut och industriella utvecklingsbolag.

Enterprise Europe Network för Västra Götaland ingår även i Industriell Dynamik och representeras av Business Region Göteborg och RISE. Genom EEN samarbetar vi i ett nätverk med 600 organisationer i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Medlemsorganisationerna är: