En halv miljon kronor att söka!

1 augusti öppnar VGR för ansökan av FoU-kort avancerat  och en halv miljon kronor finns då att söka.

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer.

Upp till 500 000 kr i FoU-stöd kan lämnas. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad.

Hösten 2018 är utlysningen FoU-kort Avancerat öppen mellan 1 augusti och 2 oktober, ansökan till FoU-kort Bas är möjlig att göra hela året.

Läs mer och ansök här!