Svara på enkäten och få en glasscheck!

Enkät om Open Innovation – om att skapa tillsammans

Genom EU-projektet NIR-VANA vill vi utveckla onlinetjänster som kan hjälpa små och medelstora företag att skapa innovationer tillsammans med andra genom ett arbetssätt som brukar kallas Open Innovation eller Collaborative Innovation.

Genom enkäten vill vi ta reda på vilka behov som finns i ditt företag kring samarbete i innovationsprocesser och hur dessa behov kan mötas.

Enkäten består av 10 frågor och bör inta ta mer än tio minuter att fylla i .

Som tack för hjälpen skickar vi en glasscheck. Dessutom kommer du att bli inbjuden att tidigt testa tjänsten

Gå till enkäten (svenska)

Gå till enkäten (engelska)