Färre badbyten ska spara på miljön

 

Idag säljer de rengöringskemikalier. I morgon vill de sälja tvättresultat. Genom att tjänstefiera sitt erbjudande vill IKPAB skapa en mer hållbar avfettning för industrin.

Genom nätverket Industriell Dynamik fick Charlotte Stigen Låstberg höra om FoU-kortet och att man som litet företag i Västra Götaland kunde få hjälp med forsknings- och utvecklingsprojekt. Det hela mynnade ut i ett forskningsprojekt tillsammans med RISE. Resultatet kan du läsa om på Västra Götalandsregionens hemsida!

Fou-kortet

FoU-kortet är ett VGR-stöd till SMF (små och medelstora företag) som vill genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt. Kortet innebär att företag får möjlighet att samverka med kunskapsaktörer för att utveckla sina tjänster, varor och processer. Maximalt belopp är 700 000 kronor och projektet ska leda till ny kunskap och kompetens.

Pågående utlysning för FoU-kort Avancerat stänger 12 mars 2019. FoU-kort Bas kan sökas under hela året.

Läs mer om FoU-kortet på www.vgregion.se/fou-kortet.