FoU-kort avancerat öppet igen – deadline 24 mars 2015

FoU-kortet är en smidig och snabb lösning för att finansiera utvecklingsarbete. FoU-kortet ger stöd till små och medelstora företag för att stärka företagets förmåga att utveckla tjänster, varor och processor med hjälp av forsknings och utvecklingsinsatser (FoU). Genom FoU-kortet kan du få stöd till utveckling för att kunna konkurrera bättre på den globala marknaden.

Det finns två typer av ”FoU-kort” att söka:

FoU-kort Bas: Max 50.000 kr för att undersöka vilka FoU-insatser som behövs inom företaget för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov. Man kan skicka in ansökningar löpande under året till FoU-kort Bas.

FoU-kort Avancerat: Max 500.000 kr i FoU-stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företaget att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostad.

I båda fallen är det fråga om en delfinansiering. Västra Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser utförda av forskningsinstitut och universitet, högskolor eller andra organisationer med forskningskompetens som företagen valt att samarbeta med. Företaget måste svara för en lika stor del, kontant eller i form av egen arbetstid.

Läs mer och ansök här: http://www.vgregion.se/fou-kortet