Lättviktare eller flygfärdig? Sök då möjlig finansiering här.

Nu är det dags för ännu en omgång av LIGHTer Småföretag och SMF Flyg!

 

Kort beskrivet finansierar LIGHTer projektet mindre företag som vill utveckla en lösning som stödjer lättvikt, och SMF Flyg finansierar mindre företag som vill stärka sig för att bli leverantör eller underleverantör inom flygsektorn. Utlysningarna har liknande regler och delar i stort sett bedömningsgrupp.

Sedan senaste ansökningsomgången har budgeten för LIGHTer Småföretag utökats från 2 MSEK till 4 MSEK. Det betyder att det både blir mer pengar i varje utlysning och att fler ansökningar kan bli godkända i varje ansökningsomgång.

 

Den preliminära deadlinen för båda utlysningarna är 4 maj. Projektet strävar efter att förenkla ansökningsprocessen, och har därför uppdaterat ansökningsmallarna och anpassat dem för enklare inmatning i Vinnovas portal.

 

  • Om du söker inom LIGHTer Småföretag, så hittar du information och ansökningsblankett mallen här, och du skickar ansökan till Carolina Pettersson, pettersson@swerea.se
  • Om du söker inom Innovair/SMF Flyg, så finns ansökningsblanketten bifogad, och du skickar ansökan till Marie Jonsson, jonsson@swerea.se. För mer information, kontakta gärna Mats Werke, mats.werke@swerea.se.

 

Dessutom är LIGHTers stora utlysning öppen nu, fram till 21 juni kl. 14:00. Det blir den enda utlysningen i år inom SIPen och budgeten är 50 MSEK: https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogram-lattvikt/

 

Framtiden behöver dina produkter och tjänster – skaffa dig bränsle att nå nya höjder med!