Om Industriell Dynamik

Industriell Dynamik fungerar som din egen rådgivare och ett praktiskt stöd – en snabbfotad och strategisk utvecklings­avdelning med bred kompetens inom industriell utveckling.

Industriell Dynamik är en resurs för teknik- och affärsutveckling riktad till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. Vi erbjuder kostnadsfri behovsanalys och kontakt med experter inom rätt område.

Industriell Dynamik är ett nätverk som består av 15 medlemsorganisationer, alla med expertis inom olika industriella områden. Vi finns i hela Västra Götaland, så du har alltid nära till någon av våra kontaktpersoner.

Vi lyssnar först på dig och ditt företags behov och föreslår sedan lösningar eller utvecklingsvägar. Det spelar ingen roll var i Västra Götaland ditt företag finns, vi kommer till dig! Vi jobbar snabbt och flexibelt och anpassar oss till dina tidsramar. Vi säkerställer professionalitet, kvalitet och ansvarstagande i alla led och i allt vi levererar.

Vi gör konkret nytta i ditt företag, till exempel genom att lösa problem eller visa vägen framåt. När du kontaktar Industriell Dynamik får du en kontaktperson som är din guide i ”innovationssystemet” och som du alltid kan kontakta.

Industriell Dynamik finansieras av Västra Götalandsregionen som arbetar aktivt med att samordna och finansiera projekt som stimulerar kompetensutveckling, innova­tionskraft och affärsmöjligheter för näringslivet i Västra Götaland. Allt i nära samverkan med universitet, högskolor, kommuner, organisationer, näringsliv samt statliga och internationella organ.