Finansiering

Vi sänker tröskeln för att komma igång med utvecklingsarbetet

Det är kostnadsfritt att träffa våra rådgivare och genomgå en behovsanalys eller utvecklingsdiskussion. Om vissa frågor behöver utredas ytterligare får du träffa en specialist som kan göra en djupare analys eller en kortare förstudie, också detta är helt utan kostnad.

Industriell Dynamik hjälper dig hitta finansiering för utveckling

Om de inledande analyserna eller förstudierna gett intressanta uppslag för utvecklingsprojekt i företaget kommer din rådgivare att föreslå en utförare och presentera en offert. Du behöver inte acceptera offerten, varken då eller senare. Väljer du att acceptera, sker finansieringen av arbetet på kommersiella villkor. För att underlätta finansieringen har vi arbetat upp en stor kunskap och erfarenhet om de många bidragsmöjligheter som erbjuds på regional, nationell och EU-nivå. Din rådgivare står gärna till tjänst med information och vägledning inför en ansökan.