Tjänster

INDUSTRIELL DYNAMIKS TJÄNSTER

Vi erbjuder tjänster inom bl a följande områden:

 • Teknikutveckling och teknisk problemlösning
 • Produktionsutveckling
 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • Internationalisering, export, partnersökning, etablering
 • Rådgivning kring finansiering och utvecklingsprojekt
 • Effektivisering och Lean
 • Miljö och miljödirektiv såsom Ecodesign och REACH
 • Affärs- och marknadsutveckling
 • Organisationsutveckling och kompetensförsörjning
 • Tester, provning och validering
 • Digital marknadsföring
 • Strategi och ledarskap

Vi arbetar oftast i tre steg: Först gör vi ett besök där vi går igenom ditt företags nuläge, framtidsplaner och behov. Därefter sker, om intresse finns, en kostnadsfri fördjupad analys eller förstudie som genomförs av en eller flera experter som kan föreslå lösningar och/eller vidare insatser. I det sista steget genomförs själva insatserna som skall vara väl avvägda, av hög kvalitet och svara mot faktiska behov och konkret efterfrågan. Snabbt, effektivt, resultatinriktat och enkelt!