Medlemsorganisationer

Industriell Dynamik består av 12 medlemsorganisationer och 4 partnerorganisationer som var och en bidrar med unik kompetens kring industriellt företagande i Västra Götaland. Utifrån ditt företags specifika behov har vi möjlighet att handplocka rådgivare, som i sin tur har tillgång till hela nätverkets samlade erfarenheter och expertkunskaper. Allt för att ge ditt företag de bästa förutsättningarna för att ta nästa steg i utvecklingen.