Ovärderliga expertkunskaper inom industriell affärsutveckling

Med den expertis som finns hos oss kan vi tillsammans effektivisera din tillverkning och dina processer. Vi kan även hjälpa dig med allt från omvärldsbevakning, EU-direktiv, innovationsledning, standarder, export/import och patent till EU-ansökningar och regional/nationell finansiering, hitta dina agenter, leverantörer och andra affärspartners i Sverige och utomlands. Och mycket mer.

Så här går det till

Efter en första kontakt brukar vi oftast arbeta i tre steg:

  1. Kostnadsfri nulägsanalys: Först gör vi ett besök där vi går igenom ditt företags nuläge, framtidsplaner och behov.
  2. Kostnadsfri förstudie: Därefter sker, om intresse finns, en kostnadsfri fördjupad analys eller förstudie som genomförs av en eller flera experter som kan föreslå lösningar och/eller vidare insatser.
  3. Genomförande: I det sista steget genomförs själva insatserna som ska vara väl avvägda, av hög kvalitet och svara mot faktiska behov och konkret efterfrågan. Det kan exempelvis vara ett utvecklingsprojekt med ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionens FoU-kort, medverkan i ett utvecklingsprogram, eller annat arbete planerat tillsammans med forskare och experter inom era hjärtefrågor. Efter en tid tar vi en ny kontakt och följer upp hur den här insatsen föll ut, gör en ny nulägesanalys och identifierar nya möjligheter till innovation och utveckling. Och så rullar det på.

En egen kontaktperson

Varje företag som kommer till oss får en egen kontaktperson som lyssnar, hittar de experter du behöver, coachar och samordnar alla erbjudanden. Det här är en person du kan lita på och alltid återkomma till.

Våra kostnadsfria tjänster i korthet

Oavsett om det är stort eller smått hjälper vi dig gärna att stärka företaget ytterligare. Nedan följer en överblick över våra huvudområden och exempel på ämnen vi erbjuder kostnadsfritt stöd inom:

Innovation och utveckling

Teknikutveckling, Kompetensförsörjning, Forskning, Förnyelsearbete, Certifiering, Idéskapande, Tjänsteinnovation, Implementering, Testning

Produktion

Uppskalning, Industrialisering, Arbetsorganisering, Förbättringsrutiner, Automatisering, AI, Säkerhet, Ansvar, Effektivisering

Verksamhetsutveckling och strategi

Finansiering, Affärsmodeller, Struktur, Omvärldsanalys, Marknadsstrategi, Mångfald

Leverantörer och partners

Nätverk, Internationalisering, Samarbeten, Export