Just nu pågår omställningen till batteridrivna fordon på bred front i Västra Götaland. Att små och medelstora företag får ta del av viktiga forskningsrön inom batterisäkerhet bidrar till att möjliggöra omställningen för framtiden och samhället.

Tillväxtresa

Alelion AB är ett Göteborgsbaserat företag som utvecklar och anpassar kostnadseffektiva och robusta batteripack för till exempel Kalmar Globals truckar. Alelion har idag 39 anställda och expanderar starkt.

För Alelion är batterisäkerhet en viktig faktor i tillväxtresan och även i det dagliga arbetet med montering och utveckling.

Göteborgs Tekniska College förde en dialog med Alelion kring deras behov och kom fram till att ett besök till RISE:s nya Testbädd Batterisäkerhet i Borås skulle passa bra.

Säkra batterier

Programmet för dagen togs fram av RISE baserat på Göteborgs Tekniska College dialog med och analys av de medverkande företagens behov av kompetens inom batterisäkerhet.

Under dagen fick vi se hur olika batterier testas med olika provokationer för att definiera risker. Bland annat hur misshantering av ett vanligt AA-batteri kan få förödande konsekvenser men också hur man kan utveckla batterier som är säkra och håller god kvalité.

Batterikompetens viktig i alla led

Att små och medelstora företag får ta del av viktiga forskningsrön inom batterisäkerhet bidrar till att möjliggöra den gröna omställningen i Västra Götaland.

Under dagen deltog, förutom Alelion, även företagen Einride AB, HIAB AB, ProMeister Verkstad AB samt Business Region Borås och IUC Sjuhärad. Gruppen bestod av både producenter, montörer och utbildare vilket gav en bra dynamik som också visar på att batterikompetens är viktig i alla led.

Som ansvarig för kompetensförsörjningen på Alelion, känns det viktigt för mig att ta del av forskning inom batterisäkerhet och knyta nya kontakter för samverkan inom utbildning, säger Helejna Larsson, Manager Alelion Training Academy.

Insikter med hem

Alelion och övriga företag har nu fått en överblick i batterisäkerhet samt vilka testmöjligheter som finns tillgängliga via RISE. Man har också en insikt i vilka kompetenser och testverktyg som behövs för att arbeta säkert med sina batterier och hur arbetsmiljöarbetet ska planeras för framtiden.

Besöket i Borås visade också de stora möjligheter som finns att genom samarbete utveckla verksamheten när det kommer till säkerhet. Många nya kontakter knöts för framtiden.


Anna Cato Moe
Verksamhetsledare Göteborgs Tekniska College
Telefon: 0708-58 19 36 
E-post: anna.cato.moe@gtc.com