Observe Medical AB

Njursvikt är ett vanligt problem i samband med intensivvård. Mängden producerad urin är därmed en viktig parameter för att kontrollera en patients njurfunktion. Mätningen har tills nu varit helt manuell med risk för felmätningar och medföljande risk för felbedömningar.

Idén till en produkt för digital och automatisk mätning av mängden producerad urin var ett resultat av ett besök på en välrenommerad toraxklinik i Alabama, USA. All övervakning av patienten var digital utom just mätningen av mängden producerad urin. I syfte att utveckla och sälja produkten grundades Observe Medical AB i januari 2009.

Acreos insats

Grundarna jobbade fram en lösning på sin produktidé. En lösning som man ville ha hjälp med att utvärdera och finslipa. Genom kontakt med Acreo Swedish ICT fick Observe Medical AB möjlighet till delfinansiering av en förstudie, vilken genomfördes tillsammans med Acreo. Förstudien hade två inriktningar, dels att utvärdera den kapacitiva mättekniken som företaget önskade använda, med avseende på funktion och mätnoggrannhet. Dels att utvärdera tekniken att med hjälp av en hävert tömma mätkammaren då denna är full. Utvärderingsarbetet genomfördes både teoretiskt och praktiskt, med hjälp av beräkningar, simuleringar och mätningar.

”Det var värdefullt för oss att få våra idéer bekräftade och belysta från en mer teoretisk synvinkel”, säger teknisk chef Mikael Löfgren.

Produktlansering

Förstudien resulterade i att Observe Medical AB fortsatte sitt utvecklingsarbete av produkten. Under vinter och vår 2012 har systemet utvärderats nära verkliga förhållanden, vilket har resulterat i designförändringar och förbättringar med avseende på hanterings- och producerbarhet. Efter att de sista detaljerna har fått sin lösning har produkten kunnat lanseras under juni 2013 i och med att hela produktionsapparaten med underleverantörer är på plats. Målsättningen är att erövra en väsentlig del av marknadspotentialen på ca 15 miljoner engångsenheter per år.


Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT