LUDA.Farm AB

Luda.Farm AB grundades 2003 med fokus på specialanpassade övervakningssystem. Under de senaste åren har Luda.Farm kommit att segmentera sig allt mer inom lantbruks- och hästbranschen. Fördjupningen i dessa två marknadssegment är ett resultat av en nära kommunikation med slutanvändare vilket tillgodoser en tydlig efterfrågan av djur- och lantbruksövervakning.

Företaget har vuxit stadigt och har idag 10 anställda med en omsättning över 20 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg. Idag har Luda.Farm försäljning i de flesta länder i Europa. Tack vare innovativa produkter och attraktiv marknadsföring har Luda.Farm blivit marknadsledare inom djur- och lantbruksövervakning.

Bakgrund till insatsen

Luda.Farm har ambitionen att bredda sitt sortiment av produkter och att introducera ett komplett system för övervakning av lantbruk, marknadsfört under namnet Smart Farm. Förutom ett antal nya sensorer såsom nivåmätare till fodersilos, nivåmätare till dieseltankar och spänningsmätare för elstängsel, skall Luda.Farm erbjuda en komplett informationsplattform. Planen är att inte enbart vara en leverantör av hårdvara, utan än mer en leverantör av information. Informationsplattformen skall hantera insamlande, presentation och distribution av relevant information till lantbrukaren och hans leverantörer.

Beskrivning av insatsen

Luda.Farm kontaktade under våren 2014 Acreos avdelning i Göteborg för diskussion kring utveckling av nya sensorsystem. Acreo har under åren 2014-2015 fungerat som ett bollplank och samtalspartner för Luda.Farm och hjälpt till att prioritera Luda.Farms önskemål utifrån egen kompetens, möjliga samarbetspartner och kundbehov. Samtidigt har Acreo informerat om de finansieringsmöjligheter som finns och genom sitt nätverk etablerat kontakt med lämpliga samarbetspartners för utvecklingsarbete. Som ett resultat har Luda.Farm med Acreos stöd formulerat ansökningar till olika forskningsfinansiärer.

Detta har dels resulterat i att Luda.Farm beviljades 100 kSEK + 200 kSEK för utveckling av sin elektroniska Luda Smart Farm plattform, och dels i en beviljad ansökan till Västra Götalandsregionen FoU-kort Avancerat om 500 kSEK för utveckling av en diselnivåmätare. Utvecklingsarbetet av Luda Smart Farm plattformen genomfördes tillsammans med SICS, Swedish Institute for Computer Science, ett institute ingående i Swedish ICT, medan utvecklingsarbetet av diselnivåmätaren genomfördes tillsammans med Acreo.

Resultat av insatsen

Utvecklingsarbetet av Luda Smart Farm plattformen har resulterade i en prototyp av den elektroniska plattformen vilken presenterades på den internationella lantbruksmässan EuroTier i Hannover. Respons från marknad och kunder var mycket positiv och Luda.Farm fortsätter nu arbetet med att utveckla den första kommersiella versionen av Luda Smart Farm.

Utvecklingsarbetet tillsammans med Acreo Swedish ICT AB har resulterat i en prototyp av en dieselnivåmätare. Luda.Farm avser att introducera denna på marknaden under 2016 efter att ha genomfört produktionsanpassning och fälttester. Tillsammans med befintliga kamerasystem samt nyutvecklade sensorer för spänning till elstängsel respektive temperatur utgör detta första versionen av Luda Smart Farm.

Konceptet är planerat att introduceras under senare delen av 2016 och förhoppningen är att koncept kommer att innebära en fortsatt kraftig tillväxt för företaget.

Genom Acreo har LUDA fått kontakt med samarbetspartners för utveckling av sitt Smart Farm koncept samt hjälp med att hitta finansiering för utvecklingsarbetet.

Citat

– Samarbetet med Acreo har bidragit till att vi har kunnat ha ett högre tempo i vårt utvecklingsarbete. Både genom stöd vid ansökningsarbete och partnersök samt vid utveckling av prototyp till dieselnivåmätning.

Daniel Ludwiszewski, Strategic Business Development


Jan Wipenmyr
Acreo Swedish ICT AB
Telefon: 0709-15 18 07
Mail: jan.wipenmyr@acreo.se