Räddningstjänsten i Storgöteborg har fått nya larmkläder. En innovativ lager-på-lager-lösning ger brandmännen en tryggare och renare arbetsmiljö. Nu visar andra länder intresse.

Resan startade 2013 när räddningstjänsten i Göteborg sammankopplades med branschföreträdare och andra räddningstjänster i Europa via en matchmaking i Belgien. Evenemangets syfte var att se om de gemensamt kunde ta fram metoder för upphandling och hitta ny innovativ utrustning.

– Övriga länder ville integrera teknik i kläderna såsom GPS och syremätning. Vårt fokus var istället att få bort skadliga och cancerogena partiklar. Vi behövde ett larmställ som kunde tvättas ofta. När jag sa det blev det knäpptyst. Från den tystnaden förflyttade vi sedan en hel bransch, säger Katarina Appelqvist, upphandlingschef på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Efterfrågad utveckling

Larmkläder som var tvätt- och skalbara, på det sättet som önskades, fanns inte utan behövde utvecklas. Så i upphandlingsunderlaget beskrevs ramarna med funktioner och maxpris. Det gjorde att leverantörerna själva kunde innovera med vetskapen om att det fanns en befintlig efterfrågan på marknaden.

– Kontakten med Enterprise Europe Network har varit avgörande. Hade de inte matchat oss med evenemanget i Bryssel hade vi aldrig gjort det här. Vi etablerade internationella kontakter och fick input på vår idé. Det gav oss modet att testa offentlig upphandling som en motor för innovation.

Prisat

Larmstället har nyligen lanserats. Gensvaret har varit enormt och har redan prisats för sina innovativa funktioner. Flera länder visar idag intresse för ”The Gothenburg suit”, som den kallas för i Europa.
Nu har även den kreativa upphandlingsmetoden nominerats till ett pris – Götapriset, som uppmärksammar Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentlig upphandling.

– Arbetssättet har skapat dynamik i branschen. Att efterfråga nya lösningar i samband med en upphandling innebär stora möjligheter för både beställare och leverantör, säger Katarina Appelqvist.


Maria Lundin
Rådgivare Enterprise Europe Network
Business Region Göteborg AB
mailto:maria.lundin@businessregion.se
Telefon 031-367 61 83