Företaget Swedish Exergy tog hjälp av Swereas innovationscoacher för att nå ut till den internationella marknaden. Arbetet ledde till samarbeten både i Nordamerika och i Indonesien.

Ångtorksanläggning från Swedish Exergy

Företaget Swedish Exergy ville för ett par år sedan hitta nya internationella samarbetspartner samt nya partner till EU-projektansökningar. Genom kontakten med Industriell Dynamik via RISE Acreo fick Swedish Exergy kontakt med kollegorna på Swerea som arbetar med nätverket Enterprise Europe Network.

I ett första steg hjälpte Swerea med att analysera företaget för att få en bild av nuläget.

Analysen visade att det fanns områden som kunde förbättras, bland annat förståelsen för kundernas behov och för köpprocessen.

Swerea utbildade och inspirerade företagets anställda genom att till exempel ordna olika seminarier.

Swedish Exergy började arbeta med sin företagskultur och sina värderingar. Syftet var att få en större förståelse för marknaden, för att bättre kunna nå ut med sina erbjudanden internationellt.

Utvecklingsarbetet har lett till att företaget tagit flera steg mot internationalisering. Bland annat har Swedish Exergy startat ett tvåårigt acceleratorsprogram i Indonesien samt Indien, för att stärka internationalisering och integrering av dotterbolag. Exergy har också börjat bearbeta den amerikanska marknaden.

– Ett viktigt resultat av det här arbetet är att vi nu har mycket fler trådar ute bland kundprospekt och är mer aktiva på att följa upp dem. Vi har förändrat vårt sätt att tänka och utgår från kundnytta istället för teknisk lösning, säger, Prem Verma, vd för Swedish Exergy.

Läs mer om Swedish Exergy

Läs mer om Enterprise Europe Networks innovationstjänster