Många verkstadsföretag har problem med att mindre verktyg och mätinstrument förläggs eller flyttas från sin rätta plats. Det resulterar ofta i att arbetstid åtgår för att leta, eller att onödiga ersättningsköp görs. Sammantaget innebär detta onödiga kostnader för företagen förutom irritation och minskad effektivitet.

Insats från Industriell Dynamik och Acreo

Nyli Kvalitets- och Kontrollteknik AB som leverantör av instrument, teknik, och tjänster inom mätteknik, har vid sina kontakter med kunder blivit uppmärksammad på problemet med förlagda verktyg och mätinstrument. Problemställningen presenterades för Innovatum som arrangerade ett möte tillsammans med experter från Acreo Swedish ICT AB. Resultatet blev att man tillsammans skrev en ansökan om en förstudie till Vinnova under hösten 2010. Innovatum och Acreos insats vid ansökan bekostades inom ramen för Industriell Dynamiks fördjupningsinsats. Ansökan beviljades och under våren 2011 genomförde Acreo förstudien i syfte att undersöka eventuell existerande tekniker och komponenter och dels framtagning av möjliga konceptlösningar.

Resultat och nästa steg

Arbetet resulterade i en konceptlösning för ett system kallat Object Tracer System (OTS), vilket sedan har vidareutvecklats med val av teknik för att passa lokalisering av små verktyg och mätinstrument i en verkstadsmiljö. I syfte att kunna genomföra nästa steg, framtagning av en prototyp, har ytterligare ansökningar gjorts till forskningsfinansiärer. I detta arbete har både Innovatum och Acreo varit engagerade inom ramen för Industriell Dynamik.

”Som kvalitetschef i ett av Europas största legotillverkande företag under 1980-talet konstaterade jag att företaget riskerade att inte klara kraven gällande mätverktygens spårbarhet pga att de försvann eller inte kom in i rätt tid för kalibrering.
OTS, Object Tracer System, är idag med avslutad förstudie i ett intressant läge där Industriell Dynamik i Fyrbodal tillsammans med Acreo varit delaktiga för framtagning. Nu är en tidsplan fastställd fram till färdig produkt men för den fortsatta utvecklingen krävs finansiering” säger Nylis VD, Lennart Thorn.


Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT AB
Tel: 0709-15 18 07,
e-post: jan.wipenmyr@acreo.se