Metrys grundare Joel Torkelsson och Magnus Hornef, foto Chalmers Ventures

Metry AB i Göteborg, med rötter i Chalmers innovationssystem, utvecklar och tillhandahåller tjänster för att samla in, hantera och sammanställa energidata. Kunder är t ex fastighetsägare och -förvaltare. Företagets produkter medför enklare och mer rationell hantering av data om energianvändning, vilket leder till bättre fungerande energidistribution och lägre förbrukning. Över en tredjedel av Sveriges 50 största fastighetsägare använder idag Metrys produkter.

Bakgrund

Metry hade under ett par år haft regelbunden kontakt med Industriell Dynamik när en möjlighet uppstod – Johanneberg Science Park, en av medlemsorganisationerna i Industriell Dynamik, drev tillsammans med Göteborgs Stad en ansökan till EU om ett så kallat ”Lighthouse-projekt”, ett projekt där tre framstående städer tillsammans demonstrerar lösningar för den ”smarta staden”. Johanneberg Science Park insåg att Metry skulle vara en utmärkt partner i ett sådant projekt, där man lägger stor tonvikt på integrerade energi- och IT-lösningar. Ansökan lämnades in 2015 men blev tyvärr inte antagen för finansiering. 

Iris ger lösningar för hållbara städer

2017 gjordes dock ett nytt försök där förutom Göteborg även Utrecht i Nederländerna och Nice i Frankrike deltog. Denna gång gick det bättre och i utvärderingen hamnade förslaget i topp bland alla inkomna ansökningar.

Projektet IRIS (Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities) som startade 1 oktober 2017 har en budget på drygt 20 miljoner euro och 43 partners i nio länder. Förutom de ovannämnda städerna är även städer från Finland, Grekland, Rumänien och Spanien med i projektet.

Standardiserat protokoll

Metrys roll i projektet är att skapa ett ”energimoln” på Chalmers Campus Johanneberg och utvalda demonstratorer runt om i Sverige. ”Energimolnet” ska möjliggöra standardiserad hantering av data för olika energislag, olika typer av fysiska mätare samt olika fastighetsägare och i förlängningen utgöra ett standardiserat protokoll för att hantera olika datatyper i fastighetsdrift. Metry arbetar också tillsammans med Göteborgs Stad för att skapa en integrerad City Information Platform för stadens öppna data.

Nya affärsmöjligheter

Genom sin medverkan i projektet har Metry fått en rad nya kontakter och affärsmöjligheter på den europeiska arenan och även fördjupade kontakter med de svenska projektdeltagarna. Till exempel har Metry tecknat samarbetsavtal med projektpartnerna HSB och Riksbyggen sedan projektet lanserades.

Magnus Hornef, vd på Metry – ”Det är väldigt komplext att samla in och strukturera energidata och det finns väldigt olika behov på datan beroende på vilken typ av fastighet den kommer ifrån. För oss blir IRIS en väldigt bra plattform för att lära oss om behoven hos olika aktörer och i olika länder. Samtidigt får vi möjlighet att ta fram lösningar tillsammans med alla partners.”


Björn Westling
Telefon: 070-875 48 63
E-post:  bjorn.westling@johannebergsciencepark.com