Gröna gårdars vision är att göra Sverige till ett föregångsland för hållbar köttproduktion. Företaget säljer gräsuppfött nöt- och lammkött från ett 40-tal gårdar runt om i Västsverige, från Halmstad i söder till Karlstad i norr. Samtliga gårdar är KRAV-godkända, föder upp djur på enbart gräs och örter och bedriver en uppfödning med fokus på köttkvalitet, djurhälsa och ekologi.

Eftersom djuren växer upp långsamt på naturlig föda hinner köttet utveckla en rik och fyllig smak, samtidigt som det blir välmarmorerat och naturligt mört.

Köttet säljs via e-handel och till restauranger, storkök och butiker i Västsverige och Stockholm.

ID informerar om olika stöd

Tack vare informationsinsatser från Industriell Dynamik i februari, får företagets VD Märta Jansdotter upp ögonen för Tillväxtverkets Affärsutvecklingscheckar för Digitalisering. Detta stöd riktar sig till företag med 2-49 anställda som vill utveckla sin digitala mognadsgrad. Checkarna kan i huvudsak användas för att ta in extern kompetens för att utreda förutsättningarna inför en digitaliseringsresa. Med hjälp av Industriell Dynamik fick Märta stöttning i processen med att få feedback i ansökningsprocessen.

I maj kontaktades Märta av Industriell Dynamik med information runt möjligheten att söka IP-checkar från ALMI då dessa specifikt riktades mot företag med kvinnliga verkställande direktörer. Checken används för att med hjälp av en konsult göra en övergripande genomlysning av företagets immateriella rättigheter samt ta fram en strategi för hur man kan arbeta med dem.

Under hösten besöktes företaget för att följa upp ansökningarna samt kika på andra utvecklingsbehov. Båda ovanstående checkar hade då beviljats. I dialogen framkom även ett utvecklingsbehov kring att undersöka och ta fram strategier för att skapa en effektiv logistikkedja. Behovet slussades till Chalmers masterprogramskoordinatorer där det nu pågår dialoger med studenter för att förhoppningsvis kunna dra igång ett masterprojekt inom ämnet till våren.

Utvecklingsprojekt på gång

Gröna Gårdar har två pågående utvecklingsprojekt igång. Det första rörande strategier runt digital direktförsäljning till privatkunder samt att praktiskt digitalisera några av affärsprocesserna. Det andra handlar om att genomföra en genomlysning av företagets IP-situation.

Det pågår även diskussioner med sistaårsstudenter på Chalmers angående ett logistikprojekt för att skapa en effektiv logistikkedja kring företagets produkter.

Citat

”Tack vare hjälpen från Industriell Dynamik så har vi under 2017 lyckats erhålla bidrag och initiera projekt som vi inte annars hade haft möjlighet att göra. Projektens resultat har potential att få stor inverkan på företagets utveckling framöver.”

Märta Jansdotter, VD, Gröna Gårdar AB


Linus Arnold
Företags- och Innovationsutvecklare
RISE Jordbruk och Livsmedel
010-516 67 24
linus.arnold@ri.se