OHLA Plast & Färgteknik fick hjälp av nätverket Industriell Dynamik att sätta upp ett projekt tillsammans med SP och Swerea IVF för att hitta miljövänligare lösningsmedel till sina fogvätskor för PVC-fogar.

Hittade kontaktpersoner och formade projekt med hjälp av Industriell Dynamik

OHLA Plast & Färgteknik tillverkar bl.a. fogvätskor för att sammanfoga PVC mattor. OHLA insåg att vissa lösningsmedel som de använder idag riskerar att inte kunna användas i framtiden då det visat sig att de kan vara cancerogena. Genom Kungälvs Kommun kom de i kontakt med nätverket Industriell Dynamik.

Efter att ha beskrivit problematiken för kontaktpersonen inom Industriell Dynamik,  identifierades att SP kunde hjälpa till att matcha de önskvärda egenskaperna i en tredimensionell rymd i en stor databas. På så sätt kunde man hitta möjliga lösningsmedel som egenskapsmässigt kan ersätta de som används idag.

I nästa steg kunde Swerea IVF utvärdera de möjliga kandidaterna utifrån miljöprestanda inom ramen för projektet Eleen. Med hjälp av Industriell Dynamik skickades en ansökan in till Västra Götalandsregionens FoU-kort Bas för projektet och VGR beslutade att bevilja projektet.

Vägen framåt

Nu håller OHLA på att samla prover av kommersiella lösningsmedel som matchade deras för att utvärdera hur de fungerar i verkligheten. Projektet löser förhoppningsvis det kortsiktiga behovet och möjliggör att de kan gå vidare i utvecklingen att förbättra miljöprestandan i sina produkter. På det sättet ger det också OHLA Plast & Färgteknik en konkurrensfördel gentemot sina internationella kunder.


Thomas Bräck, Swerea IVF
Tel. 031-7066073 mail: thomas.brack@swerea.se