Skövdevillan är i grunden ett familjeföretag med fem anställda och med alla delägare aktiva i företaget. Företaget är ganska ungt och tillverkar byggsatser för hus, stall och garage i egna lokaler i Skultorp utanför Skövde.

Problemställning

Skövdevillan hade som utmaning att kunna prefabricera väggar avseende NNE-byggnader (NäraNollEnergi). Problemet är att väggkonstruktionen inte får innehålla köldbryggor, samtidigt som väggen måste klara rådande hållfasthet enligt gällande byggnormer. Skövdevillan behövde ta fram olika väggkonstruktioner för testning för att bevisa att man uppfyller kraven.

Om Skövdevillan hittar en lösning på en väggkonstruktion som fungerar, kommer kostnaden för att bygga NNE-byggnader att reduceras och de blir mycket konkurrenskraftiga. Idag byggs alla NNE-byggnader på plast i form av lösvirke. Företaget räknar med att kunna öka produktionskapaciteten med upp till 50% efter att en lösning på vägguppbyggnad hittats.
Skövdevillan vill kunna erbjuda marknaden en lösning där huset är mycket energieffektivt och miljövänligt. Efterfrågan finns redan idag och man vill ligga långt framme för att kunna möta de lagar och regler som staten bestämmer gällande bostadsbyggnation.

Projektet

Skövdevillan startade med ett antal problemställningar kring köldbryggor, väggkonstruktioner och fönsterinsättningar för att nå sina mål med NNE-byggnad. Skövdevillan är ett av IDC West Swedens delägarföretag och när Industriell Dynamik presenterades nappade företaget på möjligheten att ställa frågan ut till nätverket och på så sätt försöka få svar på sina funderingar.

Mattias Viktorsson, Energiteknik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, tog emot Henrik och Christian från Skövdevillan för att diskutera frågeställningarna och visa upp det senaste inom området. Mötet skapade en relation mellan institutet och husbyggarna vilket ledde till att Mattias Viktorsson på SP senare skickade den forskningsrapport man väntade på skulle bli klar som behandlade just Skövdevillans frågeställningar.

Rapporten innehöll inte bara svar på frågor utan också ett antal aktörer som deltog i projektet. Dessa kunde nu Skövdevillan ta direktkontakt med och besök till olika aktörer för att ta del av den senaste tekniken och kunskapen blev nyckeln till framgång. Med ny kunskap och finansieringsstöd i ryggen startade Skövdevillan ett utvecklingsprojekt som har lett till nya tillverkningsfixturer för prefabricerade husväggar och utbyggnad av befintlig lokal och kraftig tillväxt. Förmågan att låta de senaste innovationerna snabbt bli standard i nya hus är en konkurrensfördel för bolaget.

Förutom att låta den nyvunna kunskapen gå in i ordinarie utbud av huslösningar tog Skövdevillan detta till nästa nivå genom att ta fram ett koncepthus på 25 kvm. Produktion av prototyp Minivilla 25 kvm (Attefallshus) startade våren 2014 med hjälp av extern personal. Minivillan med de senaste lösningarna stod klar under sommaren 2014 och visades för första gången upp på Villamässan i Lidköping under hösten.

Resultat


Skövdevillan har fått fler ben att stå på, utöver standardhus är det Energihus och Attefallshus.

Projektet har skapat ett standardiserat arbetssätt genom fabriken med bättre flöde och högre kapacitet till följd av nytt byggsystem.

Skövdevillan har i samband med utveckling av nya huslösningar även jobbat aktivt med sitt varumärke –  hög kvalitet till en rimlig kostnad.

Företaget har fyllt orderboken med beställningar för de tre hustyperna.

Citat

”Kontakten med IDC och SP har gett oss ett års försprång gentemot våra konkurrenter.”
Christian Grahne, VD Skövdevillan


Tobias Björck, IDC West Sweden AB
E-post tobias.bjorck@idcab.se