Nyttiggörande är ett mantra inom Chalmers. Det är även en av CIT:s hörnstenar: att få ut forskningen till industrin genom att nyttja den starka forskarkompetens som finns inom Chalmers.

Robotgrader

UPPDRAGET

Kortfattat bestod uppdraget i att optimera sortering av kycklingfiléer i förpackningar för att minimera svinn, det vill säga att ligga så nära den uppgivna minimivikten för förpackningarna som möjligt.

Projektet inleddes med att matematiskt formulera den teoretiskt sett bästa lösningen för sorteringen av livsmedlet i förpackningar. Sedan följde den mer forskningsinriktade delen där det faktiska skeendet beskrivs och optimeras (där man har att ta hänsyn till olika parametrar, exempelvis hur stor del av varan som kan scannas per gång).

För kunden Robotgrader förväntas projektet innebära att sorteringsalgoritmen kan förbättras:
– Jag räknar med att resultatet av projektet ska leda till att vår konkurrenskraft stärks på en hård internationell marknad, säger Sverre Stenbom, vd på Robotgrader.

För forskarna Martin Fabian och Knut Åkesson på Institutionen för signaler och system, S2 på Chalmers, innebar samarbetet med CIT ett spännande företagsuppdrag som gav dem nya uppslag för undervisning samt en forskarutmaning:
– Jag skulle absolut rekommendera likande uppdrag för kollegor, säger Martin Fabian om uppdraget, vilket handlade om optimering för företaget Robotgrader, som säljer sorteringssystem för livsmedelsindustri.
– Den rättframma problemställningen stämde väl överens med vad vi undervisar i, men sedan var det svårare att lösa rent matematiskt så där blev det mer av forskning, förklarar Martin Fabian, som är mycket nöjd med den hjälp med Vinnova-ansökan och projektledning som CIT bidragit med.

Fakta CIT:s projekt med Robotgrader

Syftet var att optimera industrirobotföretaget Robotgraders sorteringssystem, för att minimera svinn vid förpackning. Chalmers Industriteknik har bidragit med projektledning, projektledare för CIT var Veronica Olesen, och stöd vid finansieringsansökan. Chalmersforskarna Martin Fabian och Knut Åkesson på Chalmers, S2 har genomfört beräkningar och simulering av projektet.


Helena Theander
Director Sensor systems group
helena.theander@cit.chalmers.se
0709-28 40 74