Vi är alltid bara ett
samtal eller mejl bort.

Mejla till hej@industrielldynamik.se så ser våra regionala samordnare till att du kommer i kontakt med precis rätt personer.

Coacher i nätverket

Du är också välkommen att vända dig direkt till någon av oss coacher inom respektive organisation som finns i nätverket.