Göteborgs Tekniska College, GTC, är resultatet av ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Bolaget är icke vinstdrivande och ägs gemensamt av Volvo Group och Volvo Cars tillsammans med Göteborgs Stad.

Vi erbjuder industriella tekniska utbildningar anpassade efter marknadens behov. Våra lärcenter ligger centralt i Göteborg på pulserande Lindholmen och mitt i verksamheten på Volvo Torslanda. Vi brinner för utbildning och kompetensutveckling och erbjuder gymnasie-, yrkeshögskole- och företagsutbildningar samt driver olika utvecklingsprojekt.

Vi är experter på lärande för gymnasiet och yrkeshögskolan och paketerar ofta om kurser från dessa utbildningsformer till specialanpassade företagsutbildningar. Vår specialitet är att förmedla abstrakta och komplexa kunskapsområden på ett icke-akademiskt sätt i syfte att göra det mer tillgängligt för medarbetare i produktionsnära yrkesroller.

Sedan 2018 ingår Göteborgs Tekniska College också i det nationella IUC-nätverket som arbetar för att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora industriföretag.

En del av Industriell Dynamik

GTCs roll i Industriell Dynamik är uppsökande. De besöker företag och lyssnar in nuläge, behov och framför allt: Vad finns det för Innovationsmöjligheter här? Kan det behövas någon expertinsats? Kanske passar några pågående projekt och insatser perfekt för det här företaget? Och är det några offentliga medel som skulle passa bra att söka här?