Handelshögskolan är en del av Göteborgs Universitet och är ackrediterad för sin höga kvalitet på utbildning, forskning och samverkan ur ett internationellt perspektiv.

Handelshögskolans Magisterutbildning Matix tillämpar affärsutveckling i tillväxtföretag genom skräddarsydda studentsamarbeten. Här möts det bästa av två världar: Tillämpbara akademiska studier på magisternivå kombineras med uppdrag i riktiga tillväxtföretag.

Deltagande företag matchas med en av de affärsutvecklande MATIX-studenterna. Samarbetet pågår i nio månader, start varje år i september och avslut i juni. MATIX skapar förutsättningar för att låsa upp potential och förmågor för de företag som vill lära och växa.

En del av Industriell Dynamik

Matix och Handelshögskolans roll i Industriell Dynamik är rådgivande. Förutom studentsamarbeten hjälpa företaget att föra utvecklingsarbetet framåt genom exempelvis samverkansprojekt med finansieringsstöd i form av offentliga medel.