HH Innovations uppdrag är att stödja studenter, forskare och lärosätet vid kommersialisering och nyttiggörande av kunskap från Högskolan i Halmstad.

HH Innovation AB är ett helägt dotterbolag till Högskolan i Halmstads holdingbolag, HHUAB. Högskolan i Halmstad har två tvärvetenskapliga profilområden: Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. Forskningen vid Högskolan i Halmstad är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

En del av Industriell Dynamik

HH Innovations roll i Industriell Dynamik är rådgivande. Efter inledande fördjupningsinsats kan de hjälpa företaget att föra utvecklingsarbetet framåt genom exempelvis samverkansprojekt med finansieringsstöd i form av offentliga medel.