Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola som erbjuder utbildningar med hög kvalitet som leder till jobb. Verksamhetens riktningar utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar.

Forskningen vid Högskolan i Skövde är fokuserad på utveckling och användning av avancerade informationstekniska system och modeller. Forskningen är verklighetsnära och drivs till stor del av det omgivande näringslivets behov.

En del av Industriell Dynamik

Högskolans i Skövdes roll i Industriell Dynamik är rådgivande. Efter inledande fördjupningsinsats kan de hjälpa företaget att föra utvecklingsarbetet framåt genom exempelvis samverkansprojekt med finansieringsstöd i form av offentliga medel.